KONKURS ZA 4. BIJENALE

KONKURS ZA 4. MEĐUNARODNO BIJENALE RADOVA NA PAPIRU, PRIJEDOR 2022.

Javna ustanova Matični muzej Kozare Prijedor uz podršku Grada Prijedora raspisuje  konkurs za učešće na Četvrtom međunarodnom bijenalu radova na papiru, Prijedor 2022.

Konkurs je otvoren od 1. januara 2022. godine, a traje do 31. marta 2022. godine. Pravo učešća imaju svi punoljetni likovni stvaraoci koji prihvataju uslove učešća.

Učesnici imaju potpunu slobodu izbora teme i tehnike i na konkurs mogu da prijave najviše dva rada i to isključivo u istoj izložbenoj kategoriji.                

Samo originalni radovi, nastali u posljednje dvije godine, koje Selekciona komisija bude vrednovala kao djela visokog umjetničkog i profesionalnog dometa, biće prihvaćeni za izlaganje

Izložbene kategorije su: 1. crtež i grafika; 2. slikarstvo; 3. intermedija.

Prema pravilima konkursa, maksimalno dozvoljene dimenzije radova su A4 formata (21.0 x 29.7cm, 8.27 x 11.69 inča), isključivo na papiru.                   

Radovi, prijavni formular i potvrda o uplati participacije (sa imenom i prezimenom učesnika), dostavljaju se najkasnije do 31. marta 2022. godine na adresu:

Javna ustanova Matični muzej Kozare Prijedor u Prijedoru (u daljem tekstu: Organizator), Nikole Pašića b.b, 79101 Prijedor, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, sa naznakom „Za Četvrto međunarodno bijenale radova na papiru, Prijedor 2022.“

Svi autori, osim umjetnika koji izlažu po pozivu i autora iz Prijedora, plaćaju participaciju za učeše na Bijenalu. Za domaće autore ona iznosi 10 konvertibilnih maraka, dok je za strane autore 10 evra.

Nagrade Bijenala su tri ravnopravne nagrade u visini od  500 evra za svaku izložbenu kategoriju. Nagrade će biti uplaćene na tekuće račune nagrađenih autora.

Nagrade ne moraju biti dodijeljene u svim izložbenim kategorijama, a svi prvonagrađeni radovi postaju dio likovne zbirke Muzeja Kozare pošto novčana nagrada podrazumjeva otkup rada.

Autori radove mogu pokloniti Organizatoru. Autor je saglasan da je poklon neopoziv i bezuslovan i da Organizator postaje vlasnik rada. Ukoliko se autor odluči da pokloni rad Organizatoru, ispunjava i potpisuje  poseban formular koji se može preuzeti na sajtu Muzeja Kozare.

Poklonjeni radovi će biti vraćeni autoru ukoliko Selekciona komisija ili Međunarodni žiri ne prihvati ni jedan od radova za izlaganje.

Međunarodni žiri Četvrtog međunarodnog bijenala radova na papiru Prijedor 2022. čine:

– Sarah  Maria Scicluna (Malta),

– Savo Peković  (Srbija),

– Rudi Benedik (Austrija),

Svečano otvaranje izložbe je predviđeno za 18. avgust 2022. godine u Muzeju Kozare Prijedor.

Drugi dio  radova prihvaćenih za izlaganje biće izložen u Galeriji „Sreten Stojanović“ u Prijedoru.

KALENDAR MANIFESTACIJE:

– Konkurs je otvoren: od 1. 1. 2022. do 31. 3. 2022. godine                                     

– Selekcija i žiriranje radova: od 25. 5. 2022. do 27.5.2022. godine

– Rok za povratak odbijenih radova: 30. 7. 2022. godine

– Svečano otvaranje izložbe: 18. 8. 2022. godine

– Izložba traje: od 18. 8. 2022. do 23. 9. 2022. godine

– Rok za povratak radova: 31. 12. 2022. godine

Ovdje možete preuzeti: Prijavni formular, Pravilnik Četvrtog međunarodnog bijenala radova na papiru Prijedor 2022. godine, formular za poklon, instrukcije za plaćanje participacije i radne biografije članova Žirija.

ŽIRI

https://bijenale-prijedor.com/wp-content/uploads/2021/12/Rudi-Benedik.docx

https://bijenale-prijedor.com/wp-content/uploads/2021/12/Sara-Marija-Sikluna.docx

https://bijenale-prijedor.com/wp-content/uploads/2021/12/Savo-Pekovic.doc

DOKUMENTACIJA

Konkurs:

https://bijenale-prijedor.com/wp-content/uploads/2021/12/Konkurs-za-4.-bijenale.docx

Pravilnik o radu:

https://bijenale-prijedor.com/wp-content/uploads/2021/12/PRAVILNIK-O-RADU-4.-MEDUNARODNOG-BIJENALA-RADOVA-NA-PAPIRU-PRIJEDOR-2022..docx

Prijavni formular:

https://bijenale-prijedor.com/wp-content/uploads/2021/12/Prijavni-formular-2022..docx

Instrukcije za uplatu:

PayPal instrukcije za uplatu participacije

https://bijenale-prijedor.com/wp-content/uploads/2021/12/PayPal-instrukcije-za-uplatu-participacije.docx

Instrukcije za uplatu participacije za učesnike iz inostranstva

https://bijenale-prijedor.com/wp-content/uploads/2021/12/Instrukcija-za-uplatu-participacije-za-ucesnike-iz-inostranstva.pdf

Instrukcije za uplatu participacije za učesnike iz Bosne i Hercegovine

https://bijenale-prijedor.com/wp-content/uploads/2021/12/Instrukcije-za-uplatu-participacije-za-ucsnike-iz-Bosne-i-Hercegovine.pdf

Formular za poklon:

https://bijenale-prijedor.com/wp-content/uploads/2021/12/Formular-za-poklon-WORD.docx