ДРУГО МЕЂУНАРОДНО БИЈЕНАЛЕ РАДОВА НА ПАПИРУ, ПРИЈЕДОР 2018.

2nd INTERNATIONAL BIENNIAL OF ARTWORKS ON PAPER, PRIJEDOR 2018

У сриједу 22. 8. 2018. године, отворена је изложбa Другог међународног бијенала радова на папиру, Приједор 2018.

Изложба је постављена на двије локације, тј. у Музеју Козаре и у Галерији „Сретен Стојановић“ и отворена je до краја септембра.
Организатори ове манифестације су Музеј Козаре и Град Приједор
На конкурс Бијенала, који је трајао од првог јануара до краја марта ове године, пријавио се укупно 163 аутора са 296 радова, из бројних земаља свијета (укупно 23 државе), са свих континената, осим Африке.
Учесници су имали потпуну слободу избора теме и технике и на Конкурс су могли да пријаве највише два рада и то искључиво у истој изложбеној категорији.
Изложбене категорије су: 1. сликарство; 2. цртеж играфика; 3. фотографија, примијењена умјетност и интермедија.
Према правилима конкурса, максимално дозвољене димензије радова су А4 форматa
Међународни жири у саставу: Мајкл Никсон (Велика Британија), Љиљана Суботић (Србија) и Миливоје Унковић (Босна и Херцеговина), жирирао је радове пристигле на Конкурс за изложбу и награде.
Резултат дводневног рада Жирија је одлука да се 191 рад, тј. 115 аутора, представи на изложби Бијенала.
Укупно 124 рада поклоњено је Музеју Козаре.
Жири је такође одлучио да се додијеле три равноправне награде у висини од 500 евра
сљедећим ауторима:

Ахмет Синаси Ислер-Турска,
Клео Вилкинсон-Аустралија,
Весна Добричић-Србија,

те посебна признања жирија за ауторе:

Катарина Зарић-Србија,
Наталиа Киш-Србија,
Бети Брицељ-Словенија.

Градоначелник Града Приједора, Миленко Ђаковић, уручио је похвале и награде ауторима и званично отворио Изложбу.

Exhibition of the 2nd International Biennial of Artworks on Paper, Prijedor 2018 opened on Wednesday, 22nd August 2018.

The exhibition is set on two locations, Museum of Kozara and “Sreten Stojanović” gallery, and it will be open until the end of September.
Organizers of this manifestation are Museum of Kozara and City of Prijedor.
Competition lasted from January 1st until end of March this year and 163 authors applied with 296 works, from many countries (23 countries in total) and from all continents except Africa.
The artists could choose the theme and technique freely and submit no more than two artworks in one exhibition category only.  
The exhibition categories are: 1. Painting, 2. Drawing and graphics, 3. Photography, applied art and intermedia.
According to the competition regulations, submitted artworks must have maximum size of A4 format.
The international jury consisting of Michael Nixon (Great Britain), Ljiljana Subotić  (Serbia), and Milivoje Unković (Bosnia and Hercegovina)  has juried submitted works for the exhibition and awards.
After working for two days the jury decided that 191 works, that is 115 authors will be presented at the Biennial exhibition.      
The Museum of Kozara was given 124 works as a gift.
The jury has also decided to award three equal awards in amount of 500 euros to the following authors: 

Ahmet Sinasi Isler (Turkey)
Cleo Wilkinson (Australia)
Vesna Dobričić (Serbia)

as well as jury's special recognition for the authors:

Katarina Zarić (Serbia)
Natalia Kiš (Serbia)
Beti Bricelj (Slovenia).     

Milenko Đaković, mayor of the city of Prijedor, presented the authors with commendations and awards and opened the exhibition officially.

Контакт/Contact

Контакт! Contact!

Пишите нам! Write us!