Lista autora i radova izabranih za izložbu
Drugog međunarodnog bijenala radova na papiru, Prijedor 2018.
 
The list of authors and artworks selected for the exhibition of
Second international biennial of artworks on paper, Prijedor 2018

Bijenale 2018 word

Lista autora i radova izabranih za izložbu
Drugog međunarodnog bijenala radova na papiru, Prijedor 2018.
 
The list of authors and artworks selected for the exhibition of
Second international biennial of artworks on paper, Prijedor 2018

Bijenale 2018 pdf

Контакт/Contact

Контакт! Contact!

Пишите нам! Write us!